Velikonoce 2022
Přidal frs, Duben 11 2022 10:07:57
Milé scholistky a schólisté,
zdravím vás a posílám přehled - co nás čeká v nejbližších dnech - v číst více.

Podrobné novinky
Milé scholistky a schólisté,
zdravím vás a posílám přehled - co nás čeká v nejbližších dnech:

Konec půstu a následné Velikonoce - to je období, kdy zpíváme se scholou každoročně nejintenzivněji. Nejinak by tomu mělo být i letos.
Květná neděle 10. 4. v 9.00 - zkouška od 8:30 (prosím přijďte včas, zpívání bude hodně)
- na začátku zpěvy:
Když Pán vcházel do Svatého města ...
Hossana, Hosana (B. Korejs, úprava Jan Děd)
žalm: 4 hlasý - Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil ...
na konci pašií - Ukřižovaný Kriste
obětování: Stabat Mater (Fresi) ? - změna programu vyhrazena
sv. přijímání: - G. Allegri - Miserere mei (a to musíme ještě řádně "projet"...

Úterý 12.4. 2022 - 19:00 - zkouška s částí orchestru na kůru u rede
zkoušet budeme především skladby pro následující nedělní mši svatou na Boží hod (ale projdeme i nějaké skladby pro Velký pátek a Bílou sobotu)

Zelený čtvrtek 14.4. 2022 v 18.00 - zkouška v 17:40 - ale to nejpozději- přijďte prosím včas
žalm: Kalich požehnání
In Monte Oliveti
Ráčil paměť zůstaviti
Panis angelicus
Ecce quomodo - Jacob Handl
Duše Kristova
... změna programu vyhrazena

Velký pátek 15.4. 2022 17.00 - zkouška v 16:30 zase ale přijďte včas
Hle kříž, na kterém umřel Spasitel světa
Ukřižovaný Kriste
Improperia - Palestrina
žalm: "Otče, do Tvých rukou poroučím Ducha svého"
+ 2 postní skladby - určíme v úterý na zkoušce

Bílá sobota 16.4. 2022 ve 20 00 hod - zkouška 19:30 a zase prosím včas
několik žalmů
litanie ke všem svatým
Alleluja - Grell
Pán Ježíš Kristus vstal z mrtvých - J. Pavlica
Cristus iam surrexit - Terra - Angelus - Surrexit
Ó převeselá novina
Terra tremuit
a zase ... změna programu vyhrazena

Neděle 17.4. 2022 v 9,00 hod - zkouška v 8.00
budeme zpívat s orchestrem:
Alleluja (z Mesiáše)
Since by man (z Mesiáše)
J.S. Bach - Buď Bohu sláva
Surrexit Christus hodie - dvojsbor
Haendel: Buď Tobě sláva
Regina coeli

Budu se moc těšit, přijďte pokud možno pokaždé a včas, buďte hodně zdrávi a prožijte konec doby postní a Svatý týden požehnaně!
Tonda Švehla