Program scholy do 22.11.2020
Přidal frs, Září 10 2020 08:37:17
Milé scholistky a scholisté,
moc vás všechny zdravím.
posílám vám pár informací o nejbližším programu naší scholy - v číst více.

Podrobné novinky
Milé scholistky a scholisté,
moc vás všechny zdravím.
posílám vám pár informací o nejbližším programu naší scholy.
10. 9. 2020 v 19.30 - pravidelná čtvrteční zkouška v kostele na kůru u
redemptoristů
11.9. 2020 v 10.00 zkouška v sále na faře u františkánů (kdo by mohl) - pak
od 10.30 pohřeb Růženky Křiščinové - zpěvačky z Resonance a scholy u
katedrály (s námi taky mnohokrát zpívala)
12.9. 2020 - diecézní pouť do kláštera v Teplé - (kdo by se chtěl připojit
k chebskému sboru a zpěvákům z ostatních sborů diecéze - varhany pan Aleš
Nosek - regenschori od katedrály - zve všechny zpěváky)
13.9. 2020 8:40 zkouška a v 9.00 nedělní mše svatá u redemptoristů
17.9. v 19.30 - pravidelná čtvrteční zkouška v kostele na kůru u
redemptoristů

od 18.9 do 20. 9. 2020 - tradiční soustředění scholy na faře ve Starém
Sedlišti
odjezd z Chodského náměstí v pátek v 17.00 hod - auta domluvíme na zkoušce.
předpoklad - v pátek v 18.00 příjezd do Sedliště, ubytování, večeře,
zpívání.
sobota jako tradičně - několik zkoušek v průběhu celého dne, mezitím
přestávky na odpočinek, jídlo, kávu...
neděle opět jako tradičně v 8.00 mše svatá v Sedlišti, dle domluvy případně
i v 10.00 v Tachově, kratší závěrečná zkouška, oběd a loučení ...
všechny podrobnosti si řekneme na zkoušce. Tam bychom také zapsali účast
na soustředění.

24.9. v 19.30 - pravidelná čtvrteční zkouška v kostele na kůru u
redemptoristů
27.9. 2020 8:40 zkouška a v 9.00 nedělní mše svatá u redemptoristů.
A to je v září vše.

v říjnu se pak kromě pravidelného rytmu čtvrtek - neděle - čtvrtek
uskuteční v sobotu 10.10. setkání schol diecéze v Klatovech - podrobnosti
rovněž na zkoušce.

1. listopadu bychom jeli do Klatov znovu - tentokrát na slavnostní nedělní
mši svatou, před kterou se bude slavnostně znovu duchovně otevírat
jezuitský kostel sv. Ignáce a Neposkvrněného Početí Panny Marie na náměstí
- na pozvání P. Jaroslava Hůlleho, který je jedním ze zakládajících zpěváků
naší scholy (v roce 1985 - v dávných dobách minulého století).

22. 11. v 9.00 na svátek sv. Cecílie patronky zpěváků - zároveň neděle
Slavnost Krista Krále - Korunovační mše W. A. Mozarta .

a pak vzhůru do Adventu a Vánoc ....vše dá-li Pán Bůh.

Budu se těšit, přijďte a choďte prosím všichni.
Tonda Švehla